Share on Facebook

ความรักคือ.....

posted on 26 Sep 2010 23:20 by dekwad in Poem

 

ความรักคือการ "เกื้อกูล" ไม่ใช่ "ก้าวก่าย" 

 

ความรักต้องมีการ "มอบให้" ไม่ใช่แค่ "เรียกหา"

 

ความรักต้องมีการ "ให้ไป" ถึงจะ "ได้มา"

 

ความรักต้องใช้ "เวลา" ไม่ใช่แค่ "นาฬิกา" ที่ซื้อให้กัน

 

 

 

ความรักต้องทำให้โลกเราสองคน "กว้างขึ้น" ไม่ใช่ "แคบลง"

 

ความรักมีอีก "หลายคน" ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่ใช่แค่ "เธอกับฉัน"

 

ความรักไม่ใช่แค่ "ไว้ใจ" แต่ต้อง "ซื่อสัตย์" ต่อกันและกัน

 

ความรักคือการ "หมุนรอบกัน" ไม่ใช่ให้ "เธอหมุนรอบฉัน" หรือให้ "ฉันหมุนรอบใคร"

 

 

 

ความรักต้องมีพื้นที่ "ของเธอ" และ "ของฉัน" ไม่ใช่แค่ "ของเรา"

 

ความรักห่างกันเกินไปก็ "หนาว" ใกล้เกินไปก็อาจทำให้ "ร้อน" ได้

 

ความรักถ้าไม่ "พูดจา" กันก็จะไม่มีวัน "เข้าใจ"

 

ความรักต้องหมั่น "ปรับปรุงแก้ไข" ไม่ใช่แค่ "อดทนกันไป" วัน ๆ

 

 

 

ความรักมีผิดพลาด "บ้าง" ได้ แต่ระวังอย่าให้ผิด "บ่อย ๆ"

 

ความรักต้อง "ไม่มาก" และ "ไม่น้อย" ควรปล่อยให้ "พอดี" ต่อเธอและฉัน

 

ความรักต้องรู้จัก "หักห้ามใจ" อย่าให้มีมือที่สาม สี่ ห้า มาเกี่ยวพัน

 

ความรักคือวงกลมสองวงที่มี "ส่วน Intersection" ไม่ใช่ "ซ้อนทับกัน" โดยสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รักกันให้ "พอดี" นะครับ ^^ 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ชอบ 

#102 By LUCY (103.7.57.18|110.168.96.152) on 2013-03-07 14:02

สวดยอดค่า นิยามความรักของพี่อุ๊ยเมพขิงลิ